ramcon logo
Area:
SETARAM  logo

SETARAM

Available in:

SETARAM, et mærke fra KEP Technologies-gruppen, er førende inden for termisk analyse, kalorimetri og gassorptionsløsninger til forbedring af materialers egenskaber og kvalitet. Det inkluderer også massespektrometre, så interaktioner mellem materialer og gasser kan undersøges, udstyr til levering af brint, specialiserede processikkerhedsanalysatorer og softwareløsninger.

Brancher, der arbejdes for, omfatter: Universiteter, olie og gas, raffinaderier, mad og drikke, farmaceutiske produkter, rumfart, kompositter, keramik, metal og minedrift, cement, glas, polymerer, nanomaterialer, energi og miljø og processikkerhed.

Visit supplier