ramcon logo
Area:
SETARAM  logo

SETARAM

Available in:

Setaram, en del af KEP Technogies group, er førende indenfor fysisk-kemisk karakterisering af materialer i forskellige former – fast stof, pulver, flydende og film. De mest berømte teknikker er Differential Scanning Calorimetry (DSC) og Thermogravimetric analysis (TGA) som henholdsvis måler på entalpi-ændringer og masse variation f.eks. under kemiske reaktioner. Derudover kan instrumenterne kobles til en MS, GC/MS eller FTIR hvor man kan måle gasser og andre flygtige komponenter som frigives fra en prøve. Teknikken kaldes for Evolved Gas Analysis (EGA).
Vi servicere vores kunder som befinder sig i følgende industri segmenter: Universiteter, Raffinaderier, Fødevarer, Pharmaceutical, Aerospace, Composites, Ceramics, Metal & Mining, Cement, Glasses, Polymers, Nanomaterials, Energy & Environment og Process Safety.

Visit supplier