ramcon logo
Area:
DNA og RNA oprensning - DNA Ekstraktion picture

DNA Ekstraktion

DNA ekstraktion af høj kvalitet

  • Kompatibelt med NGS
  • Effektiv DNA ekstraktion og renhed
  • Øget produktivitet takket være automatisering til lav, medium og høj throughput
  • Øget sikkerhed i laboratoriet
  • Mindre hans-on tid under prøveforberedelse


Cellefrit DNA ekstraktion

Apostle MiniMax™ High Efficiency Cell-free DNA (cfDNA) ekstraktion fra plasma, serum, urin og CSV.

DNA ekstraktion fra blod
GenFind oprenser genomisk DNA (gDNA) fra fuldblod, mammale prøver, cellekulturer, bakterier, svampe og andre prøvetyper.

DNA ekstraktion fra FFPE væv
FormaPure XL DNA er et ekstraktionskit til oprensning af nukleinsyre fra FFPE prøver.

DNA ekstraktion fra væv
DNAdvance er et kit til ekstraktion af genomisk DNA (gDNA) af høj kvalitet fra mammale vævsprøver.

DNA plasmid ekstraktion
CosMCPrep er SPRI baseret ekstraktionskit, som bruger én protokol til at oprensning af plasmider, både til low og high copy number.