ramcon logo
Area:
Biostream logo

Biostream

Available in:

Biostream valmistaa bioreaktoreita elintarviketeollisuudelle, biopohjaiseen fermentointiin ja levä- ja soluviljelyyn. Fotobioreaktoreiden alalla Biostream on kehittänyt ja tuottanut bioreaktoreita erilaisille mikroleville ja fototrofisille bakteereille. Biopohjaisten tuotteiden alalla Biostream taas kehittää laitteita esikäsittelyyn ja yhdistettyyn hydrolyysiin ja fermentointiin.

Visit supplier