ramcon logo
ottaa yhteyttä

Welcome Cytosurge

Ramcon now offers unique single cell manipulation solutions from Cytosurge.

Covid-19 update

A few words on the Covid-19 situation from RAMCON CEO Jesper Hardt.

RAMCON acquires all Pretech and Novakemi activities

We are pleased to announce the RAMCON acquisition of all Pretech Instruments and Novakemi activities as of December 1 2019.

Area:

Dynaaminen höyrysorptio & iGC SEA

Available in:

Surface Measurement Systemsin dynaaminen kaasusorptiolaite (Dynamic Vapor Sorption, DVS) on analyysilaite, jolla mitataan näytteen sorptio- ja desorptio-ominaisuuksia.

Tämä gravimetrinen, kvantitatiivinen menetelmä seuraa näytteen massan muutosta ja mittaa sen avulla, kuinka nopeasti ja kuinka paljon liuosta (vettä tai orgaanista) absorboituu tai adsorboituu näytteeseen. Tämä selvitetään mittaamalla näytteen massan muutosta eri suhteellisen kosteuden pitoisuuksissa ajan funktiona. Surface Measurement Systemsin iGC SEA on pintaenergia-analysaattori, joka käyttää kaasufaasisorptiotekniikkaa tuotteen, kuten jauheen, kuitujen, kalvon, partikkeleiden ja puolikiinteiden tuotteiden, fysikaaliskemiallisten pintaominaisuuksien kuvaamiseen.

DVS- ja iGC-SEA -menetelmiä käytetään kuivumisen/dehydraation, amorfisen aineen pitoisuuden, lasisiirtymälämpötilan, diffuusion/läpäisevyyden, sorptiolämmön, polymeeriliukoisen diffuusion, huokoisuuden, BET-pinta-alan, pintaenergian, höyrynpaineen, tiheyden, Aw-arvon jne. mittaamiseen. Niitä käytetään esim. elintarvike-, lääke- ja muovi-, kemian- ja rakennusteollisuudessa sekä tutkimuksessa.