ramcon logo
Area:
Biostream logo

Biostream

Available in:

Biostream er en produsent av bioreaktorer innen mat, biobasert gjæring, alger og cellekulturer. Innen fotobioreaktorer har Biostream utviklet og produsert bioreaktorer for forskjellige typer mikroalger og fototrofe bakterier. Innen det biobaserte feltet produserer Biostream utstyr for forbehandling, hydrolyser i kombinasjon med gjæring.

Visit supplier