ramcon logo
Kontakt

Rädda Barnens företagssponsring 2022

Rädda Barnens företagssponsring 2022

SCS 2022

Svenska kemisamfundets event i Linköping

ELRIG 2022

Möt oss på ELRIG 2022

Area:

Cellkarakterisering

Available in:

Cellkarakterisering från Beckman Coulter. RAMCON erbjuder hela produktlinjen inom cell karakterisering för analys och kvantifiering av celler av olika slag. Beckman Coulter var involverade i utvecklingen av det första instrumentet inom cell karakterisering och levererar "state of the art"- instrument med hög upplösning och kvalitet.
Cellkarakterisering används i ett brett spektrum av laboratorier från forskning till läkemedels-och livsmedelsindustrin. RAMCON erbjuder stöd och service lokalt i Sverige och Danmark med tillgång till ett stort nätverk av applikationsspecialister från Beckman Coulter för att tillgodose våra kunders behov.