ramcon logo
Area:
Ducom Instruments logo

Ducom Instruments

Available in:

Ducom Instruments grundades 1978 och har lett vägen när det gäller att designa och tillverka avancerade materialtestinstrument med en specialisering inom tribologi. Genom att använda avancerad teknik och starka designprinciper för sina produkter fokuserar Ducom på att ge kunderna en utmärkt ägarupplevelse med början med användarvänlighet och underhåll.

Instrumenten är i drift över hela världen. Forskningslabor som arbetar med den senaste teknikutvecklingen som kräver avancerade och mycket konfigurerbara testsystem till standardiserade kvalitetskontrollkrav som förlitar sig på mycket repeterbara system för att noggrant övervaka testkvalitet för produktkvalitet av Ducom.

RAMCON är distributör av Ducom Instruments i Danmark, Finland, Norge och Sverige sedan 2020.

Visit supplier