ramcon logo
Area:
Sphere Fluidics logo

Sphere Fluidics

Available in:

Grundat 2010, är Sphere Fluidics ett väletablerad Life Science företag avknoppat från Cambridge Universitetet, med 25 utvecklade patenterade produkter, biochip och kemikalier, som tillhandahåller lösningar som hjälper mer än 220 kunder världen över.

Sphere Fluidics började med att fokusera på unika Biochipsystem och tillhandahöll R&D service, men har sedan dess utvecklat sin expertis och utvecklar numera även teknologiskt avancerade instrumentplattformar som möjliggör singel cell analyser på en allt större marknad. Systemet gör utvecklingen av nya läkemedel snabbare och kostnadseffektivare, förbättrar monoklonal antikropp screening, förbättrar forskningeffektiviteten samt erbjuder spännande fördelar för de som jobbar med diagnostisk.

Visit supplier