ramcon logo
Area:
Surface Measurement Systems logo

Surface Measurement Systems

Available in:

Världsledare inom sorption
Surface Measurement Systems utvecklar och konstruerar innovativa experimentella metoder och instrument för fysikalisk-kemisk karakterisering av komplexa fasta ämnen. De är världsledare inom dynamic vapor sorption- och inverse gas chromatography-tekniken (DVS och iGC-SEA) och dess lösningar, och ger professionell vetenskaplig och teknisk support i världsklass. Genom att noggrant kontrollera, mäta och analysera den fysikalisk-kemiska växelverkan mellan ångor och fasta prover såsom pulver, fibrer och filmer, kan Surface Measurement Systems hjälpa till att lösa utmaningar inom forskning och utveckling, allt från stabilitetsstudier och torkprestanda till kvalitetskontroll och tillverkning.

Visit supplier