ramcon logo
Billede 26 09 2019 16.29.54

Service och Support

Med mer än 30 års erfarenhet i branschen och mer än 5000 instrument installationer har RAMCON skaffat sig den erfarenhet som behövs för att kunna ge dig marknadens bästa service och support. Utöver det är RAMCON en av de största, mest robusta och flexibla serviceorganisationerna inom bioteknikbranschen i Norden.

RAMCON genomför regelbundna investeringar för att säkerställa de resurser och kompetenser som krävs. Det är av absolut största betydelse för RAMCON att leverera enligt överenskommelse och att minimera eventuella avbrott i våra kunders arbetsflöde, tester och experiment. RAMCON tillhandahåller nödvändig vägledning och stöd vid val av utrustning, projektering, installation, utbildning och generell support. Utöver det har RAMCON krav på att samtliga serviceingenjörer är certifierade för den utrustning de servar och med ett nära samarbete med alla våra leverantörer och över alla våra avdelningar, möjliggör och garanterar marknadens bästa service och support. Dessutom har RAMCON ett eget lager i Danmark där bland annat de mest frekventa reservdelar och förbrukningsartiklar lagerförs, vilket minskar leveranstiderna avsevärt.

RAMCON har ett certifierat ledningssystem och är certifierat enligt ISO9001:2015 (Kvalitet) och ISO14001:2015 (Miljö), vilket innebär att alla processer i RAMCON kontinuerligt ses över, valideras och förbättras, samt strävar mot att minimera miljöpåverkan.

RAMCON är ytterligare ackrediterat enligt ISO17025 (Kalibrering. ackred. nr. 10502. Swedac), vilket med andra ord innebär att RAMCON har ett ackrediterat pipett test- och kalibreringslaboratorium som kan producera giltiga och robusta resultat, tjänster och kalibreringar av olika pipetter.

Ladda ner ackrediteringsbevis:

Vill ni veta mer om RAMCONs service organisation, servicelösningar eller boka service, vänligen kontakta oss på tel.: +46 8 92 00 09 eller e-mail: ramcon@ramcon.se.

 

Pipettkalibrering

RAMCON utför fullservice, kalibreringar och justeringar på alla välkända pipettmärken. RAMCON kalibrerar enligt ISO8655 och är ackrediterat enligt ISO17025 (Kalibrering. ackred. nr. 10502. Swedac). RAMCON har mer än 25 års erfarenhet och expertis inom pipettkalibrering och kalibrerar alla pipetter i servicelaboratoriet i Sollentuna utanför Stockholm. Ett kalibreringscertifikat per kalibrerat objekt ingår alltid men beroende på vilken typ av kalibrering du väljer avgör om du får ett ackrediterat eller icke ackrediterat certifikat av oss. Kalibreringscertifikatet visar alla mätningar, temperaturer, luftfuktighet och lufttryck. Vid eventuella reparationer använder RAMCON endast original reservdelar.

OBS - RAMCON erbjuder givetvis enklare oackrediterade kalibreringar som anpassas efter dina specifika krav, önskningar och behov.

Vill ni veta mer om RAMCONs olika pipettkalibreringar, priser, kalibreringsavtal eller boka service, vänligen kontakta oss på tel.: +46 8 92 00 09 eller e-mail: ramcon@ramcon.se.

RAMCON - En helhetslösning

 

Serviceavtal

Om ni vill ha full kontroll på era servicekostnader samt minimera driftstörningar och säkerställa kvalitén på era testresultat från era laboratorieinstrument rekommenderar RAMCON att ni tecknar ett serviceavtal. Ett serviceavtal med RAMCON gör er arbetsdag effektivare då ni har direkt och snabb support vid driftstörningar eller om ni är i behov av annan teknisk support. RAMCONs avtalskunder är prioriterade vilket ger en snabbare och mer flexibel service samt kortare stilleståndstider för era instrument. Ramcon erbjuder flera alternativ av serviceavtal, från endast förebyggande underhåll till full serviceavtal där allt ingår. I samtliga avtal ingår rabatt på delar, fri telefonsupport, prioriterad service och i god tid planerade underhållsbesök.

Vill du veta mer om RAMCONs olika serviceavtal och servicelösningar, kontakta oss gärna via telefon tel.: +46 8 92 00 09 eller e-mail: ramcon@ramcon.se.