ramcon logo
Kontakt

Covid-19 update

A few words on the Covid-19 situation from RAMCON CEO Jesper Hardt.

RAMCON acquires all Pretech and Novakemi activities

Vi är glada över att kunna tillkännage att RAMCON förvärvat alla Pretech Instruments och Novakemi aktiviteter

Welcome AYOXXA

We are excited to announce that we have been appointed Nordic distributor by German AYOXXA Biosystems.

Area:

Dynamic Vapor Sorption & IGC SEA

Available in:

Dynamic Vapor Sorption, DVS från Surface Measurement Systems används för analys av sorption- och desorptionsegenskaper i ett prov.

Denna gravimetriska teknik mäter av förändringar i provets massa över tid, och ger  information om absorption och adsorption av vatten och organiska ångor i ett material. Genom att förändra och kontrollera relativ luftfuktighet och temperatur i provkammaren, kan förändringar i provets massa uttryckas som en funktion av tid.

Inverse Gas Chromatography, iGC-SEA (Surface Energy Analyzer) från Surface Measurement Systems mäter ytenergi genom gasfassorption, och används för att analysera kemiska och fysikaliska ytegenskaper på bland annat pulver, fibrer, filmer, partiklar och semi-solida material.

DVS och iGC-SEA används för att mäta torkning/avvattning, amorft innehåll, glasomvandlingstemperatur, diffusion/permeabilitet, sorptionsenergi, porositet, ytarea BET, ytenergi, ångtryck, densitet och mycket mer. Teknikerna används inom så skilda industrier som exempelvis livsmedel, läkemedel, plast, kemikalietillverkning, byggindustri och forskning.