ramcon logo
Kontakt

RAMCON förvärver LabVision AB

Vi är glada att meddela att RAMCON förvärvar LabVision ABs verksamhet från och med den 14 april 2023.

Rädda Barnens företagssponsring 2022

Rädda Barnens företagssponsring 2022

SCS 2022

Svenska kemisamfundets event i Linköping

Area:

Förbränningsinstrument

Available in:

Elementar Analysensysteme GmbH har en mer än 110 år lång historia av utveckling av instrument för förbränningsanalys och är numera är en världsledande tillverkare av system för analys av grundämnen som kol, kväve, svavel, väte, syre och klor i en mängd olika prover och material.

Med fokus på att optimera förutsättningarna för en god förbränningsanalys har Elementar utvecklat en rad olika instrument – och de erbjuder instrument för varje tänkbar tillämpning. Med andra ord finns instrumenten på laboratorier som jobbar inom en mängd olika områden inklusive t.ex. vatten, avfall, jordbruk, miljö, livsmedel, foder, läkemedel, kemisk industri, bränslen, petroleumprodukter, polymerer, jord, malmer, cement, stål, metaller och nya material.