ramcon logo
Area:
B Medical Systems logo

B Medical Systems

Available in:

B Medical är en av världens ledande tillverkarna av avancerad kyl/frysutrustning. B Medical har satsat stora resurser inom området för "intelligent" kylteknik för att kunna leverera produkter med extra hög kvalité och säkerhet, allt  för att uppfylla kraven på en säker köldkedja för temperaturkänsliga patientnära produkter. B Medicals utvecklingssatsningar i detta område har resulterat i begreppet (Technology for Life), vilket lagt grunden för vår fortsatta utveckling av samtliga produkter inom "Medical Systems".

Från och med September 2015 bytte Dometic Medical System namn till B Medical Systems.

Visit supplier