ramcon logo
Billede 23 09 2019 17.49.18

Om oss

RAMCONs mission är att kombinera globala produkter och expertis med lokal kunskap för att garantera att våra kunder uppnår bättre resultat på kortare tid. 

Företaget etablerades under 1988 och har sedan dess utvecklats till ett modernt företag med mer än 70 anställda fördelade på försäljning, support och service. Vårt fokus ligger på dessa tre kärnområden och vi riktar oss till forskare och tillverkare inom industrin, läkemedel, kemi och bioteknik i Skandinavien.

RAMCON är en fokuserad distributör och vi strävar efter att hålla en hög facklig nivå. Företaget består av anställda som är både kompetenta och välutbildade. Vår styrka är att vi känner våra kunders behov och att vi har stora kunskaper från labboratorieverksamhet, forskning och tillverkning inom olika branscher som industrier, läkemedel, kemi och bioteknik. 

RAMCON strävar konstant efter att vara en organisation som kännetecknas av en positiv social atmosfär. Vi lägger mycket stor vikt vid integritet och respekt för kollegor, kunder och samarbetspartners. Vi investerar i människor som en primär marketingresurs och erbjuder en hög service- och supportnivå till våra kunder. Företagets strategi är att bygga upp goda och bestående kundrelationer.

ISO-certifieringar
RAMCON har följande certifieringar; ISO9001:2015 (Kvalitet) och ISO14001:2015 (Miljö). Certifieringarna dokumenterar vår förmåga att tillgodose behoven hos kunder och intressenter genom kvalitet och pågående förbättringar, liksom vårt arbete för att minimera vårt miljöavtryck.

Ladda ner certifikat:
 

 

  Våra värderingar

Företagsvärden
För RAMCON är det nära förhållandet vi bygger med våra kunder viktigt. Våra medarbetare är hög utbildade och erfarna inom sina respektive områden.  Det innebär att vi erbjuder kunderna förståelse för deras verksamhet och rådgivning, inte bara för inköp av labbutrustning. För oss handlar det om att möta utmaningar och lösa problemställningar i kundernas labb, att hjälpa till att hitta rätt instrument och installera det, utbilda användare, utföra korrekt och snabb service och underhåll. Vi är alltid redo att hjälpa till om problemen skulle uppstå. Att vara lösningsorienterad och att leverera som utlovat är Ramcons högsta prioritet. 

Organisation
Robusthet är en nyckelfaktor i Ramcons organisation. Vi har flera anställda inom varje affärsområde för att säkerställa att vi kan bemöta nuvarande och framtida arbetsbelastning samt upprätthålla lokal kunskap och nära relation med våra kunder. Struktur och process är grundpelare i RAMCON. Våra IT-lösningar har skräddarsytts för våra behov och är anpassade för vidareutveckling och för att möta upp mot vår framtida tillväxt. Hög kvalitet på våra produkter och tjänster, vår organisation granskas ständigt genom vårt kvalitetsstyrningssystem och våra anställda genomgår årligen flera interna och externa revisioner.

Arbetsmiljö
Vi tror att en bra balans mellan arbete och fritid är centralt för individens välbefinnande och deras förmåga att utföra ett gott arbete. Därför har vi flexibla arbetstider, och erbjuder stor frihet under ansvar. Vi är en internationell organisation med intressenter från hela världen och vi bejakar mångfalden genom att ha medarbetare med många olika utbildningsbakgrunder och kompetensområden. Den sociala aspekten prioriteras högt i vår arbetsmiljö. Vi tror på god kommunikation, tolerans och respekt för varandra bidrar till en hög laganda och en miljö där alla trivs och presterar bäst. 

Anställdas värden
Våra medarbetares kompetenser och erfarenheter inom respektive område är ett viktigt värde för RAMCON. Vi är alla lösningsorienterade och har stor drivkraft. Det är vårt jobb att förbli nyfikna om våra kunders verksamheter, arbetsområden och applikationer -för att säkerställa en professionell och grundlig kravanalys när kunderna köper labbutrustning hos RAMCON.

Miljöfokus
Vår vision är att arbeta på ett miljövänligt sätt för att minimera vårt miljöavtryck.