Om oss

Möt teamet bakom Ramcon

Medarbetare

Om oss

Företaget grundades 1988, och är idag ett modernt företag med mer än 80 anställda inom försäljning, support och service. Vi fokuserar på dessa tre kärnområden och vi riktar oss till industri-, medicin-, kemi- och livsvetenskapsmarknaden i de nordiska länderna. RAMCON har idag 4 kontor placerade i Köpenhamn, Vejle, Göteborg och Stockholm.

Ramcon är en fokuserad distributör med en robust organisation med hög professionalism. Företaget är ISO 9001:2015 certifierat och består av kompetenta och välutbildade medarbetare. Vår styrka är att känna till våra kunders behov samt en stor kunskap om industri-, medicin-, kemi- och livsvetenskapsmarknaden. Ramcon strävar ständigt efter att vara en organisation präglad av en positiv social atmosfär. Vi värderar integritet och respekt för kollegor, kunder och partners mycket högt. Vi investerar i människor som den primära marknadsföringsresursen och erbjuder en hög servicenivå och support till våra kunder. Det är företagets strategi att bygga goda och varaktiga kundrelationer.

ISO-certifieringar
Ramcon har ISO-certifieringar 9001:2015 och 14001:2015. Certifieringarna dokumenterar vår förmåga att tillgodose behoven hos kunder och intressenter genom kvalitet och ständiga förbättringar, samt vårt arbete med att minimera vårt miljöavtryck.

Vårt mission

Ramcons verksamhet är att sälja, supporta och serva instrument, system och reagenser till industriella, medicinska, kemiska och Life Science-kunder i de nordiska länderna.


Ramcons mission är att säkerställa att våra kunder får bättre resultat snabbare genom att kombinera produkter och lösningar från globala leverantörer med lokal kunskap och expertis.

Våra värderingar

01

Corporate

Here at Ramcon the most important thing is the close relationship we form with our customers. Our employees are highly educated and experienced within their respective fields, so being a customer with us is more than just purchasing lab equipment. With us it is about solving problems and facing challenges in your lab, and we are ready with assistance in instrument setup and installation, user training, service and maintenance, just as we are ready if any issues should occur. Being solution-oriented and to deliver as promised is the top priority when working with our stakeholders.

02

Organization

Robustness is a key factor in the Ramcon organization. We have a robust number of employees in each business area, to ensure that we are able to accommodate the current and the future workload and to maintain local knowledge and the close relation with our customers. Structure and process are Alpha and Omega in Ramcon. Our IT solutions have been tailored to our needs, and geared for further development in order to keep up with our future growth. The high quality of our products, services and our organization are constantly being reviewed through our quality management system and our employees undergo several annual internal and external audits.   

03

Work environment

We believe that a good work-Life balance is central to the well-being of an individual and their ability to perform, and therefore Ramcon employees largely manage their own time, which gives room for the person behind the work title. Being an international organization with stakeholders from all over the world, diversity within our ranks is important, and our employees come with many different educational backgrounds and areas of expertise. This is why the social aspect in our work environment also is a priority. We believe that emphasizing the importance of good communication, tolerance and respecting diversities contributes to an elevated sense of team spirit and an environment where we pull together.   

04

Employee

The skill and competence of our employees with their respective fields are an important value at Ramcon. We are all solution-oriented and possess a large amount of drive. It is our job to remain curios about the businesses, work areas and applications of our customers, to ensure a professional and thorough requirement analysis when purchasing a lab solution at Ramcon.

05

Environmental

Our vision is to work in an environmental friendly manner in order to minimize our environmental footprint.

Dyk in i vårt kunskapsuniversum

Academy