ramcon logo
Area:
Beckman Coulter logo

Beckman Coulter

Available in:

RAMCON har varit distributör av Beckman Coulter Life Sciences i Danmark sedan 1988 och Beckman Coulter Diagnostics sedan 2021.

RAMCON har sedan 1988 varit distributör av Beckman Coulter i Danmark och från 2014 även i Sverige. Beckman Coulter är en av de ledande leverantörerna inom laboratorieutrustning och de arbetar uteslutande med utveckling och tillverkning av utrustning för forskning och diagnostik. Beckman Coulter utvecklar lösningar som förenklar och automatiserar laboratorieprocesser i syfte att öka produktiviteten och på så sätt sänka de totala laboratoriekostnaderna. Huvudkontoret är placerat i Los Angels, Kalifornien, USA. Beckman Coulter har mer än 10.000 anställda och mer än 200.000 instrumentinstallationer världen över. RAMCON kombinerar sin lokala kännedom om olika laboratorier och deras arbetsprocesser med Beckman Coulters globala erfarenhet.

RAMCON distribuerar Beckman Coulter klinisk diagnostik i Danmark och Norge.
Beckman Coulter Clinical Diagnostics

Visit supplier