ramcon logo
Area:
Beckman Coulter logo

Beckman Coulter

Available in:

Beckman Coulter - ledande leverantörerna av laboratorieutrustning

RAMCON har sedan 1988 varit distributör av Beckman Coulter i Danmark och från 2014 även i Sverige. Beckman Coulter är en av de ledande leverantörerna av laboratorieutrustning och de arbetar uteslutande med utveckling och tillverkning av utrustning för forskning och diagnostik. Beckman Coulter utvecklar lösningar som förenklar och automatiserar laboratorieprocesser i syfte att öka produktiviteten och på så sätt sänka de totala laboratoriekostnaderna. Huvudkontoret är placerat i Los Angels, Kalifornien, USA. Beckman Coulter har mer än 10.000 anställda och mer än 200.000 instrumentinstallationer världen över. RAMCON kombinerar lokal kännedom om olika laboratorier och deras arbetsprocesser med Beckman Coulters globala erfarenhet. RAMCON säljer och utför service på följande Life science-produkter i Sverige:

  • Cell och partikelkarakterisering

Dessutom distribuerar och supporterar RAMCON följande Life science-produkter i Danmark:

  • Automatisk oprensning
  • Celle & partikelkarakterisering
  • Centrifuger
  • Flowcytometri & antistoffer
  • Next Generation Sequencing
  • Robot & lab automatisering
Visit supplier