ramcon logo
Area:
Elementar logo

Elementar

Available in:

Tyska Elementar är världsledande tillverkare av analysinstrument för icke-metalliska element som kol, kväve, svavel, väte, syre och klor i alla organiska och majoriteten av oorganiska ämnen. Elementar har utvecklat och tillverkat instrument för elementaranalys i över 110 år och riktar sig mot flera områden inklusive miljö, jordbruk, bränslen, material, kemisk forskning och kriminalteknik.  

Visit supplier