ramcon logo
Area:
SETARAM  logo

SETARAM

Available in:

SETARAM, ett varumärke inom KEP Technologies-gruppen, är ledande inom lösningar för termisk analys, kalorimetri och gassorption för att förbättra materialens karakteristika och kvalitet.

Branscher som omfattas inkluderar: universitet, olja och gas, raffinaderier, mat och dryck, farmaceutiska, rymd, kompositer, keramik, metall och gruvdrift, cement, glas, polymerer, nanomaterial, energi och miljö och processäkerhet.

Visit supplier