Biostream

Biostream är en tillverkare av bioreaktorer för livsmedel, biobaserad fermentering, alger och cellodling.

Biostream är en tillverkare av bioreaktorer inom livsmedel, biobaserad fermentering, alger och cellkultur. Inom området fotobioreaktorer har Biostream utvecklat och producerat bioreaktorer för olika typer av mikroalger och fototrofa bakterier. Inom det biobaserade området tillverkar Biostream utrustning för förbehandling, hydrolys i kombination med fermentering.

Besök leverantör