Neptune

Lösningar för vätskehantering.

I mer än 20 år har Neptune banat väg för nya sätt att göra vätskehanteringen bättre för våra kunder och för vår planet. Neptunes innovativa kultur har bidragit till att lansera många av de tekniker som gör moderna laboratorier så mångsidiga och exakta som de är.

För att ge sina kunder ett miljömässigt ansvarsfullt val har Neptune också utvecklat branschens smidigaste leveranskedja för att minska deponier och petrokemiska utsläpp i samband med sina produkter.

Besök leverantör