Ramcons mission er at være en betroet bidragsyder til en bæredygtig verden ved at inkorporere miljømæssig, social og finansiel ansvarlighed i alt, hvad vi gør.

Vi vedkender, at mennesker, samfund og miljø spiller en afgørende rolle i den kontinuerlige og bæredygtige udvikling. Ramcon stræber efter at gøre en positiv forskel ved at fokusere på tre nøgleområder:

Bæredygtig Kultur (People):
Vi dedikerer os til at skabe en arbejdskultur, der er baseret på respekt, mangfoldighed og inklusion. Vores medarbejdere er kernen i vores succes, og vi investerer i deres trivsel og udvikling.

Bæredygtige Løsninger (Products & Solutions):
Gennem samarbejde og dialog med vores kunder, leverandører og øvrige stakeholders stræber vi efter at levere bæredygtige løsninger. Vores mål er at bidrage positivt til samfundet gennem et kontinuerligt fokus på at foretage forbedringer, der reducerer vores miljøpåvirkning.

Bæredygtig Forretning (Business):
Vi mener en sund og fremadrettet virksomhed er forbundet med social og miljømæssig ansvarlighed. Vores FN's verdensmål, ISO-certificeringer og CSR-politik er afgørende værktøjer, der guider os mod vores ambition om at blive CO2-neutrale.

 

Ramcon støtter op om FN's verdensmål og har identificeret fire nøglemål, der ligger i hjertet af vores forretning, og som vi kontinuerligt udvikler:

Ligestilling mellem kønnene:
Ramcon accepterer ikke forskelsbehandling mellem kønnene, uanset hvor den forekommer. Vi værdsætter diversitetens styrke og respekterer forskellighed.

Vi sikrer, at alle medarbejdere har lige rettigheder og muligheder i deres arbejde og på deres karriereveje, uanset køn, alder, nationalitet, religion, seksuel orientering eller handicap. Vi arbejder kontinuerligt på, at være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads, hvor medarbejdere uanset køn, aflønnes lige i henhold til deres kvalifikationer, ansvarsområder og karakteren af deres opgaver.

Bæredygtig energi:
I Ramcon reducerer vi vores CO2-aftryk ved at benytte vedvarende energikilder, hvor det er muligt, og ved konstant at have fokus på, at reducere vores samlede energiforbrug.

Ansvarligt forbrug og produktion:
Vi ønsker at forbedre vores påvirkning af miljøet og derfor har Ramcon en tredoblet bundlinjestrategi, der fokuserer på sociale, miljømæssige og økonomiske forhold. I samarbejdet og dialogen med vores leverandører søger vi kontinuerligt at påvirke udviklingen og forbedringen af alle faser af forsyningskæderne positivt. Vi omfavner udfordringen med at træffe stadig mere bæredygtige valg, og vi er ambitiøse i at udfordre status quo sammen med vores leverandører og andre interessenter for at fremme den cirkulære tankegang.
Vi bestræber os på at have den mest nøjagtige mængde produkter på lager og aldrig brænde eller destruere usolgte varer.

Fred, Retfærdighed og stærke institutioner:
Med vores CSR-politik overholder vi FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og FN’s Global Compacts 10 principper. Disse principper er i overensstemmelse med Ramcons værdier og sikrer en systematisk tilgang til operationalisering i vores forretningspraksis. Ramcons CSR-politik dækker alle fire politiske områder: miljø, menneskerettigheder, antikorruption og medarbejderforhold.

Ramcon stræber efter at bidrage til et mere bæredygtigt samfund og vi opfordrer vores interessenter til at deltage i rejsen mod en mere ansvarlig og bæredygtig fremtid.

Mere information