RAMCON CSR Politik

RAMCONs CSR-politik overholder FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og FN’s Global Compacts 10 principper. Disse principper er i overensstemmelse med RAMCONs værdier og sikrer en systematisk tilgang til operationalisering i RAMCONs forretningspraksis. RAMCONs CSR-politik dækker alle fire politiske områder: miljø, menneskerettigheder, antikorruption og medarbejderforhold.

RAMCON har et aktivt risikostyringsfokus på: optimering og strømlining af produktionsprocesser og forskning for at sikre miljøbeskyttelse; sikkerhed for menneskerettigheder og anti-korruption ved omhyggelig udvælgelse af nationale som internationale leverandører, som overholder FN’s retningslinjer og FN’s Global Compact samt relevante ISO-standarder og endelig ved at tilbyde attraktive og sikre ansættelsesforhold.
RAMCON har også en tredoblet bundlinjestrategi, der fokuserer på sociale, miljømæssige og økonomiske forhold. RAMCON anerkender, at mennesker, samfund og miljø har en langsigtet indflydelse på bæredygtig vækst og at denne indsats er nødvendig for langsigtet succes.

Derfor er CSR-indsatsen en del af RAMCONs forretningsstrategi, og ansvaret for implementeringen er baseret på et funktionelt niveau for at sikre en effektiv integration af procedurer og processer. Grundet dette fokus har RAMCON identificeret potentielle risici, som kan forhindre virksomheden i at nå sine mål og potentielle indsatsområder, som kan bidrage til ønskede forretningsresultater. Disse risici identificeres på baggrund af en værdianalyse, der danner grundlaget for et systematiske valg af relevante handlingsområder. Ved at integrere RAMCONs CSR-politik i relevante procedurer og processer i den daglige drift, bruger RAMCON en proaktiv og systematisk tilgang, hvilket er karakteristisk for RAMCONs forretningsmodel.

RAMCON er medlem af den danske brancheforeningen DiaLab og følger derfor også dennes adfærdskodeks.