1. Generelt til Persondatapolitik
Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies (herefter ”politikken”) beskriver, hvordan RAMCON A/S, CVR-nr. 12044976, (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som kunde eller medarbejder hos en af vores kunder, når du besøger og bruger RAMCONs website. Når du indgår en handel og afgiver dine personoplysninger til os, accepterer du, at denne Politik finder anvendelse.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi til hvilke formål og hvorfor?
Når du kontakter os, indsamler og behandler vi forretningsmæssige personoplysninger om dig. Disse data omfatter navn, firmanavn, firmaadresse, arbejdsmail, direkte telefonnummer og/eller mobiltelefonnummer samt log over aktiviteter på vores hjemmeside/cookiedata (herefter ”generel kundedata”).

Vi indsamler data, når du:
- placerer en ordre online
- udfylder et spørgeskema, besøger os på messer, giver feedback eller kontakter os vis mail eller telefon
- besøger vores hjemmeside, hvor vi indsamler oplysninger om dig ved brug af cookies.
Disse oplysninger omfatter dine søgetermer for at finde frem til os, din IP-adresse og informationer om,
hvilke sider du besøger på vores website.
Hvis du ønsker at sende en opfordret eller uopfordret ansøgning med følsom data (herefter ”ansøgningsdata”), bedes du sende den direkte til ramcon@ramcon.dk og ikke til andre RAMCON e-mailadresse eller med posten. På denne måde kan vi bedre kontrollere den efterfølgende databehandling.

Vi indsamler udelukkende dine generelle kundedata for at kunne opfylde en kontraktlig forpligtelse, levere de bedste mulige løsninger og services tilpasset dig som kunde, så vi lettere kan kontakte dig eller hvis du har kontaktet os med henblik på forespørgsler eller promovering af vores produkter eller services.

3. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
Vi indsamler dine generelle kundedata, så vi kan behandle dine forespørgsler, ordre og service cases og ikke mindst så vi kan forvalte din kundekonto.

Vores behandling af cookiedata bruger vi generelt til at forbedre vores hjemmeside og så vi kan foretage målrettet markedsføring og tilbyde vores kunder de bedste løsninger.
Hvis du sender os ansøgningsdata bruges dine data udelukkende til at kunne rekruttere den bedst mulige kandidat.

4. Hvordan gemmer vi dine data og videregives de?
Vi gemmer dine persondata sikkert i vores ordrehåndterings- såvel som CRM-system og vi videregiver i udgangspunktet ingen personoplysninger til eksterne partnere. Dog kan en videregivelse være påkrævet jf. dansk lovgivning.
Endvidere anvender vi visse eksterne leverandører for at kunne levere vores tjenester bedst muligt. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.
Derudover vil vi i visse tilfælde være nødsaget til at videregive dine generelle kundedata til underleverandører, f.eks. hvis direkte levering er aftalt. Du vil dog i dette tilfælde få besked herom.

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, som vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

Ansøgningsdata bliver slettet umiddelbart efter endt ansøgningsproces. Hvis du sender en uopfordret ansøgning, som kunne være interessant for os på sigt, vil vi spørge om tilladelse til at gemme din ansøgning i op til 6 måneder. Hvis der er brug for at forlænge perioden, vil du blive kontaktet herom. Alle ikke relevante ansøgninger vil blive slettet med det samme.

6. Hvilke rettigheder har du som registreret?
Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:
Retten til indsigt - Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne og om hvorvidt vi videregiver dine personoplysningerne til andre. Vi opkræver muligvis et gebyr for dette.
Retten til korrektion - Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

Retten til sletning - Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dele eller alle dine personoplysninger, såfremt den gældende lovgivning tillader det.

Retten til begrænset behandling - Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

Retten til indsigelse mod behandling - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

Retten til dataportabilitet
- Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, som du har givet os. Det angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller som vi har brug for for at kunne opfylde en kontraktlig forpligtelse med dig.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på denne e-mailadresse: ramcon@ramcon.dk. Vi har en måneds behandlingstid på denne type henvendelser.

7. Cookies
Cookies er tekstfiler, der er placeret på din computer og som indsamler standard logoplysninger og oplysninger om den besøgendes adfærd. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk informationer fra dig via cookies og lignende teknologi. For yderligere informationer, gå venligst til allaboutcookies.org

7.1 Hvordan bruger vi cookies?
Ramcon bruger cookies til at forbedre din oplevelse, herunder:
- muligheden for at forblive logget på
- Forståelse af dine søgetermer

7.2 Hvilke typer af cookies bruger vi?
Der er en række af forskellige typer af cookies, dog bruger vores hjemmeside følgende:
- Funktionalitet – RAMCON bruger disse cookies, så vi kan genkende dig på vores hjemmeside og så vi kan huske dine tidligere valgte præferencer. Disse kan omfatte det sprog, som du foretrækker, og hvor du befinder dig. Der bruges en blanding af førsteparts- og tredjepartscookies.
- Annoncering – RAMCON bruger disse cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside, det indhold som du har set, de links som du har fulgt og oplysninger om din browser, enhed og din IP-adresse.

7.3 Ændringer i denne Politik
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik løbende. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

8. Privatpolitik på andre hjemmesider
RAMCONs hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vores privatpolitik gælder udelukkende vores hjemmeside, så hvis du klikker på et link til en anden hjemmeside, skal du læse deres privatlivspolitik.

9. Ændringer af privatlivspolitik
RAMCON gennemgår regelmæssigt sin privatlivspolitik og placerer alle opdateringer på denne hjemmeside. Denne politik blev sidst opdateret 4. maj 2020.

10. Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte os på ramcon@ramcon.dk.

Dataansvarlig:
RAMCON A/S
Bregnerødvej 132
DK-3460 Birkerød
CVR nr.: 12 04 49 76

11. Kontakt til relevant myndighed
Hvis du ønsker at klage eller hvis du mener, at RAMCON ikke har behandlet din henvendelse tilfredsstillende, kan du kontakte Datatilsynet:

E-mail: dt@datatilsynet.dk
Adresse: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Copenhagen K