Biostream

Biostream er en producent af bioreaktorer inden for fødevarer, biobaseret fermentering, alger og cellekultur.

Biostream er en producent af bioreaktorer inden for fødevarer, biobaseret fermentering, alger og cellekultur. Inden for fotobioreaktorer har Biostream udviklet og produceret bioreaktorer til forskellige typer mikroalger og fototrofe bakterier. På det biobaserede område producerer Biostream udstyr til forbehandling, hydrolyse i kombination med fermentering.

Besøg leverandør