Agilia system

Supplier Fresenius Kabi
Available
Sweden

The Agilia system by Fresenius Kabi is an innovative platform designed to streamline the administration of IV medications in hospitals. It integrates pumps, administration sets, and software to ensure accurate, safe, and efficient delivery of medications to patients. Five key advantages of the Agilia system are:

  • Enhanced Patient Safety: Automated features minimize the risk of medication errors, ensuring patients receive the correct doses at the right time.
  • Simplified Workflow: Intuitive design and interoperability reduce complexity for healthcare providers, saving time and resources.
  • Customizable Configurations: Flexible options accommodate diverse medication protocols and patient needs, optimizing treatment strategies.
  • Remote Monitoring Capabilities: Real-time data transmission enables remote monitoring of infusion parameters, promoting proactive intervention and management.
  • Comprehensive Reporting: Detailed analytics and reporting functionalities support quality improvement initiatives and regulatory compliance efforts.

 

Agilia SP MC finns även utan läkemedelsbibliotek och WiFi. Kontakta oss för mer information.
Agilia SP MC WiFi är enkel att använda och snabb att lära sig tack vare dess intuitiva design, ergonomi och högupplösta interaktiva skärm som visar hela läkemedelsnamnet. Drivblocksskyddet skyddar kolv och spruta och ger maximal säkerhet om pumpen skulle tex. falla ned i golvet. Tryckövervakning (DPS, Dynamic Pressure System) tillsammans med ett stort antal säkerhetsfunktioner optimerar användningen av Agilia SP MC WiFi. Pumpen kräver inte dedikerade slangset. För säker användning erbjuder pumpen upp till 19 olika profiler/läkemedelsbibliotek med individuella konfigurationer för att passa alla kliniska ändamål.
Via Centerium-servern kan du ladda upp, spara och distribuera inställningar och läkemedelsbibliotek, trådlöst via WiFi till alla uppkopplade pumpar. Läkemedelsbibliotek minskar risken för felmedicinering tack vare förinställda parametrar, både absoluta och flexibla gränser.


Agilia SP MC data sheet
Agilia SP MC specifications

Agilia TIVA WiFi sprutpump är vår senaste sprutpump med fokus på anestesiavdelningens behov. Den kan användas både i TCI (plasma och effekt) eller TIVA-läge, med funktioner som doshastighet och ml/h.
TCI-protokoll som ingår är;
- Marsch, Schneider
- Minto
- Scott
- Gepts
- Barnprotokollen; Kataria, Paedfusor

För säker användning erbjuder pumpen 19 olika profiler, med upp till 600 läkemedel. Via Centerium-servern kan du ladda upp, spara och distribuera inställningar och läkemedelsbibliotek, trådlöst via WiFi till alla uppkopplade pumpar. Läkemedelsbibliotek minskar risken för felmedicinering tack vare förinställda parametrar, både absoluta och flexibla gränser.

Agilia SP TIVA specifications

Agilia VP MC finns även utan läkemedelsbibliotek och WiFi. Kontakta oss för mer information.
Agilia VP MC WiFi är vår senaste volympump med läkemedelsbibliotek och WiFi. Pumpen har ett större hastighetsområde än vår volympump utan ett läkemedelsbibliotek, vilket gör den tillämplig från den enklaste till den mest avancerade användningen.

Produktegenskaper
För säker användning erbjuder pumpen 19 olika profiler, med upp till 600 läkemedel. Via Centerium-servern kan du ladda upp, spara och distribuera inställningar och läkemedelsbibliotek, trådlöst via WiFi till alla uppkopplade pumpar. Läkemedelsbibliotek minskar risken för felmedicinering och inställningar tack vare förinställda parametrar, både absoluta och flexibla gränser.

Agilia VP MC data sheet
Agilia VP MC brochure

Agilia Holder är ett pumpfäste anpassad för ambulans. Fästet är kompatibelt med alla Agilia pumpar. Monteringsutrustning för Agilia i ambulansfordon är godkända enligt DIN 1789. För mer information, se produktblad för Agilia Holder.

Agilia Holder data sheet

Koppla ihop förse två Agilia infusionspumpar med ström. Minska antalet el-kablar. Sätts enkelt på droppställning, säng eller bår. Förenklar att hålla sprutpumparna inkopplade och laddade.

Agilia Duo data sheet

Med Link och Link+ får du en tydlig översikt av 4, 6 eller 8 pumpar/link. Det innebär alltid laddade pumpar med endast en kabelanslutning.

Agilia Link product specifications

Agilia Link+ product specifications

MRI Guard Agilia® skyddar och möjliggör användning av infusionspumpar i MR-miljö.
MRI Guard Agilia® är avskärmad externt för att förhindra störningar som genereras av Agilia®-infusionspumparna, vilket påverkar MR-bildkvaliteten negativt och skyddar infusionspumparna mot elektromagnetiska störningar från MRI-systemet.

Agilia MRI Guard brochure

Agilia MRI Guard data sheet

Related products

Supplier Fresenius Kabi
Supplier Fresenius Kabi