DiaLab-projekt för hållbara förpackningar

Branschorganisationen DiaLab har tillsammans med fyra medlemsföretag, som redan är leverantörer till Köpenhamns universitet, gått samman med Köpenhamns universitet och Re-Zip i ett pilotprojekt.

Engångsförpackningar är en miljö- och klimatrelaterad fråga - dels för att vi använder naturens resurser till förpackningar som bara används en gång, dels för att det genererar en stor mängd avfall som förbränns och släpper ut CO2.

Därför har branschorganisationen DiaLab tillsammans med fyra medlemsföretag, som redan är leverantörer till Köpenhamns universitet, gått samman med Köpenhamns universitet och Re-Zip i ett pilotprojekt där engångskartonger ersätts med återanvändbara Re-Zip-förpackningar. Pilotprojektet fokuserar inledningsvis på små kartonger, dvs. varor som skickas i små mängder, t.ex. prover.

De fyra leverantörerna är Frisenette, In Vitro, RAMCON och AH diagnostics. Det kommer att vara möjligt för flera leverantörer att ansluta sig till piloten längs vägen, efter ömsesidig överenskommelse med KU.

Läs mer här:
Pressmeddelande från DiaLab
Artikel från Medwatch