Utökat samarbete med Beckman Coulter

Ramcon och Beckman Coulter Clinical Diagnostics stärker samarbetet ytterligare.

Vi är mycket glada att meddela att Ramcon har blivit distributör för Beckman Coulter Clinical Diagnostics i Sverige. Ramcons svenska dotterbolag, Ramc AB, kommer att täcka distributionen, inklusive försäljning, service och support.

Ramcon och Beckman Coulter har ett långvarigt och nära partnerskap som redan inkluderar ett starkt samarbete i Danmark och Norge. Vi är glada över att ytterligare bygga på detta partnerskap på den svenska marknaden.

Mer information

Mariska Linvald

Sales Manager