Ny ISO17025 ackreditering för RAMCONs pipettservice

Ny ISO17025 ackreditering för RAMCONs pipettservice i Stockholm, Sverige.

Vi är glada att kunna tillkännage att RAMCON, efter en grundlig och detaljerad granskning från SWEDAC (ett ackrediteringsorgan), har klarat kraven för ISO17025-ackrediteringen. Detta innebär att RAMCON nu har ett ackrediterat pipett test- och kalibreringslaboratorium som uppfyller alla potentiella krav för framtiden. RAMCONs VD för Sverige, Norge och Finland, Mikael Hollmark, har detta att säga om bedriften:

"Denna enorma prestation, från hela RAMCON-organisationen, är i linje med vårt fokus att ständigt förbättra oss och möta framtida kundkrav samt att bidra till den övergripande tillväxtresa som RAMCON för närvarande befinner sig på".

Ackrediteringen påvisar att RAMCON är tekniskt kompetent, har kunnig personal och har högkvalitativ utrustning som tillsammans möjliggör och säkerställer robust, hållbart och konsekvent producerade resultat, tjänster och kalibreringar av olika produkter i laboratoriet i Stockholm. Utöver det, innebär det att laboratoriet använder definierade rutiner och processer samt tillämpar en strikt kvalitetskontroll för varje steg i serviceprocessen. RAMCONs service- och kvalitetschef, Peter Andersson, har detta att säga om ackrediteringen:

"Processen för ISO17025-ackrediteringen var krävande och tidsödande för att säkerställa att RAMCONs laboratorium uppfyllde de höga kraven i standarden. Godkännandet av ackrediteringen visar återigen RAMCONs förmåga och expertis inom service…”.

Vill du veta mer om vår pipettkalibrering?

Om oss
RAMCON är en fokuserad distributör i industri, medicinsk, kemisk och livsvetenskap marknaderna i Norden. RAMCON är en stor organisation med expertis och lång erfarenhet inom sälj, support och service.

Troels Andersen

Marketing Manager