Save the Children företagssponsring 2023

Vi stödjer även i år Save the Children.

I år fortsätter vi på Ramcon vår långvariga tradition att hjälpa de behövande under julen genom att stödja det viktiga arbetet hos Rädda Barnen med en företagssponsring. Vi gläds över möjligheten att sträcka ut en hjälpande hand till de många barn runt om i världen som behöver stöd på grund av hunger, klimatförändringar eller som bor i områden påverkade av väpnad konflikt.

 

Läs mer om Rädda Barnens arbete här