Ramcon blir distributör för Fresenius Kabi MedTech i Sverige

Det är med stor glädje vi kan meddela att Ramcon blivit Fresenius Kabis MedTech distributör i Sverige.

Ramcon blir distributör för Fresenius Kabi MedTech i Sverige

Det är med stor glädje vi kan meddela att Ramcon blivit Fresenius Kabis MedTech distributör i Sverige. Från och med den 2 maj 2024 tar vi det kommersiella ansvaret för Fresenius Kabis svenska MedTech-verksamhet.

Med det nya samarbetet och ett mycket kvalificerat team går Ramcon in i medicintekniksegmentet med fokus på produkter och lösningar för nutrition, infusion, cellterapier och blodhantering. För att säkerställa en sömlös och enkel övergång för befintliga kunder och slutanvändare har vi också skrivit serviceavtal med Fresenius Kabis nuvarande servicepartner Mediflex AB som kommer ha fortsatt ansvar för teknisk service.

Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Fresenius Kabis produkter och tjänster räddar och skyddar liv samt bidrar till att förbättra människors livskvalitet.

Vi på Ramcon är stolta över att ha nått en storlek, nivå av erfarenhet och robusthet som gör oss attraktiva för stora globala leverantörer också i Sverige. Vi ser fram emot detta nya samarbete samt att erbjuda våra svenska kunder en marknadsledande produktportfölj inom MedTech i nära samarbete med Fresenius Kabi.

Mer information

Malin Isacsson

Sales Manager